Het Gele Uur
Haagsemarkt 35 (hoek Dreef) Princenhage
 
     

Caravaggio (1571 – 1610) de Heraut van de Barok in Rome.  

Door Kees Fens werd hij ooit een “aardse duivelskunstenaar” genoemd.  

Hij is de onstuimige vernieuwer van stijl en beeldmiddelen in de kunst:

·         Hij is de meester van het Chiaroscuro, de weergaloze behandeling van schaduw en slaglicht met al zijn theatrale effecten. In zijn dramatische behandeling van het licht wijst hij onder andere Rembrandt de weg!

·         Hij introduceert een heftig en genadeloos realisme. Zijn modellen plukt hij van de straat, van de markt, uit herbergen en bordelen. Bij hem worden mystieke heiligen aardse armoedzaaiers met vuile voeten. Caravaggio neemt afstand van een verheven heroïsch mensbeeld -zo typerend voor de Renaissance- en schildert de dingen zoals ze zijn in al zijn aardse, menselijke facetten.

·         Met Caravaggio start ook de opmars van het Stilleven tot zelfstandig beeldgenre.

·         Caravaggio’s vernieuwende werk had grote invloed op kunstenaars van zijn tijd en tot ver daarna. Denk aan Rembrandt, Vermeer, Ribera, Delacroix, Courbet en Manet.

 

kunstdocumentaire
over

Caravaggio
 
I
nleiding Ella van Opstal
Rijnen

zaterdag 9 februari 15.00 uur

Vrij entree

In haar inleiding licht Ella van Opstal Rijnen zowel naar vorm en inhoud het eigenzinnige expressieve meesterwerk “Het hoof van de Medusa ± 1596” toe. Dit werk is nu een van de topstukken van de tentoonstelling “Utrecht, Caravaggio en Europa”, momenteel te bewonderen in het Centraal Museum te Utrecht. Eerder in deze tentoonstelling was “de Graflegging” te zien, een ander monumentaal meesterwerk van Caravaggio. Dit werk is inmiddels helaas terug naar zijn vaste verblijfplaats in Rome, de Pinacoteca Vaticana. In plaats daarvan hangt nu een replica. Ook aan dit werk wordt in de inleiding aandacht besteed.

 

Deze documentaire en inleiding vormen een goede voorbereiding om deze tentoonstelling te bezoeken. De tentoonstelling is nog te bezichtigen in Utrecht tot en met 24 maart 2019.