FILOCAFÉ

Haagsemarkt 35 (hoek Dreef) Princenhage
 

 
Volgens de moeder van Plato is de filosoof a
ls een vroedvrouw
die de diepere kennis uit de ander trekt.

zaterdag 11 januari 14 - 17 uur

14.00 - 14.45
Filosoof Miriam van Reijen rondt het democratisch gekozen thema van de vorige bijeenkomst af vanuit filosofisch perspectief. Waarover we zelf de vorige keer hebben nagedacht en met elkaar van gedachte gewisseld, vertelt zij welke filosofen zich met dit thema bezig houden/hielden en wat zij daarover te zeggen hebben/hadden. Hiermee wordt het thema afgerond. (Het is dus niet de bedoeling dat de discussie weer oplaait.)
14.45 - 15.00
Het publiek draagt nieuwe filosofische thema's aan, waarvan er één democratisch wordt gekozen.
15.00 - 15.30 PAUZE
15.30 - 17.00
Socratisch gesprek over het gekozen thema o.l.v. moderator Miriam van Reijen


Entree € 5,00

Aanmelden

Het Gele Huis wil haar cultuurdisciplines uitbreiden met filosofie, een initiatief van Loek Prevoo.
De in Breda bekende filosoof Miriam van Reijen hebben we bereid gevonden het FILOCAFÉ vorm te geven.

Van 1998 tot 2008 leidde Miriam een eigen socratisch Filosofisch Café in Breda, en nog steeds leidt zij incidentele filosofische café’s in Vlaanderen en Nederland.

.

 
     
 
Wat is een socratisch gesprek?

In een socratisch gesprek zoeken de deelnemers een gemeenschappelijk antwoord op een voor hen betekenisvolle vraag. Die vraag staat gedurende het gehele gesprek centraal.

Het gesprek is onder meer een systematische reflectie op concrete ervaringen. De deelnemers werken intensief samen. Anderen overtuigen van een mening is niet aan de orde. De deelnemers stellen vragen, luisteren nauwkeurig en denken gezamenlijk na.

Een socratisch gesprek is vooral een zelfonderzoek. Het gesprek ontleent zijn naam aan Socrates, de leermeester van Plato. Hij probeerde anderen tot inzicht te brengen door hen vragen te stellen, voorbeelden te laten geven en ervaringen met hen te analyseren. Zijn uitgangspunt was dat je een inzicht niet verwerft door het voorgeschoteld te krijgen, maar alleen door zelf te denken.Miriam van Reijen (Breda,1946) is afgestudeerd in de sociale filosofie en ethiek (Nijmegen, 1974), en in de cultuur- en godsdienstsociologie (Nijmegen, 1983). Van 1973 -1985 was zij o.a. wetenschappelijk medewerker filosofie aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en docent aan diverse beroepsopleidingen voor maatschappelijk werkers en architec­ten. Na een verblijf van 6 jaar in Nicaragua woont en werkt zij sinds 1990 weer in Breda. Zij was tot 1 januari 2011 werkzaam als docent filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, Breda, en aan de opleiding Social Work van Fontys Hogeschool, Tilburg en Eindhoven. Vanaf 1996 is zij werkzaam als docent aan de Senioren Academie Brabant (HOVO) van de Universiteit van Tilburg, en sinds 2013 ook aan het HOVO van de Universiteit Nijmegen.
Miriam heeft een lange ervaring in het geven van lezingen en workshops, het begeleiden van socratische gesprekken en filo-café's.