Het Gele Uur
Haagsemarkt 35 (hoek Dreef) Princenhage
 

 

Kees Balemans

 


vrij gevochten
Kees Wouters

documentaire over
de geallieerde opmars naar Breda
in oktober 1944

inleiding Kees Wouters

De Koe
Ambachtenlaan 1
4813 HA Breda (Princenhage)


zaterdag 19 oktober 15.00 uur

E
ntree € 2,00

Aanmelden gewenst

 
  Negen boeren vertellen over de Duitse bezetting van hun dorpen en de daaropvolgende bevrijding door Poolse troepen. Hun boerderijen werden in brand geschoten, hun vee kwam om in de vlammen en zelfs na de bevrijding toen alles voorbij leek, bleef de dreiging van dood en vernietiging bestaan. Historicus prof. dr. Wim Klinkert gaat in op de militaire achtergronden. De film schetst een tot nu toe onbekend beeld van de oorlog.