Haagsemarkt 35 (hoek Dreef) Princenhage  
 

Herinneringen

Poolse strijders en hun kinderen

Centraal staan de Poolse strijders die in Breda kwamen en hier zijn gebleven. Hun persoonlijk verhaal over waar zij vandaan kwamen, hoe zij na een lange tocht zich aansloten bij de Maczek divisie en hoe hun leven na de oorlog was. Vanuit hun eigen invalshoek vertellen ook kinderen van deze oud- strijders wat zij als kind hebben ervaren. Kregen zij liefde voor het land Polen mee of juist niet? Konden zij integreren in Breda? Hebben zij de Poolse taal geleerd?

De middag toont ons de grote persoonlijke verschillen tussen de soldaten van Maczek. De doorwerking van het verleden van de vaders komen in de verhalen van de kinderen terug. Oorlog werkt door op generaties. Er is een beeldpresentatie ter aanvulling van de verhalen

zaterdag 12 oktober
15.00 - 17.00 doorlopend vertellingen

Entree  € 2,00


Aanmelden gewenst