BOA expositie

BOA popt up

Van 4 tot en met 26 juni vindt de expositie ‘BOA popt up’ plaats verdeeld over twee locaties te weten Het Gele Huis en het Princenhaags museum. BOA staat voor Bredase Organisatie van Artiesten. 33 kunstenaars, voormalige leden van deze kunstenaarsvereniging in Breda tonen hun recente werk. Daarnaast is er een presentatie van vroeger werk.

De opening vindt plaats op 5 juni om 15.00 door Hans November, hoofd collectie, presentatie en educatie van het Noord- Brabants Museum.

Kunstenaar Ruud Koenders is als curator aan deze expositie verbonden.

Deze expositie stond gepland in 2020 maar de covid pandemie heeft roet in het eten gestuurd. In de periode van twee jaar er veel veranderd. Door samenwerking tussen Het Gele Huis en Princenhaags museum is het mogelijk een maand lang deze expositie te tonen.

De BOA  vereniging is in 2011 opgeheven, echter bij ontmoetingen met kunstenaars in Breda bleek BOA nog steeds te leven. Er bleek behoefte om weer gezamenlijk naar buiten te treden en bekeken wordt of dit een vervolg krijgt in het opstarten van een nieuwe kunstenaarskring in Breda. Laatste voorzitter Wim Schul en penningmeester Paul du Chatinier stelden een BOA reünie voor, dit is uitgegroeid tot deze omvangrijke dubbelexpositie.  

Openingstijden: vrijdag en zondag van 14.00- 17.00. Zaterdag van 11.00- 17.00.

Adressen: Princenhaags museum Haagweg 334 en Het Gele Huis Haagsemarkt 6 achter, Breda / Princenhage.  De expositie is vrij te bezoeken. 

www.princenhaagsmuseum.nl /

Historie

BOA werd officieel opgericht in 1986, hoewel de groep kunstenaars al jaren ervoor actief was. De bijeenkomsten vonden plaats in lokaal 01. Lex van Buitenen was de eerste officiële voorzitter. Hij overleed in 2019. BOA vereniging was een actieve groep met als een van de hoogtepunten de tentoonstelling 10 jaar BOA in de Stadsgalerij. Open atelierroutes, tentoonstellingen, lezingen met een maaltijd in Electron, voor de Openbare Bibliotheek de tentoonstellingen ’ Nederland Leest’ en de laatste tentoonstelling die werd gehouden in Hotel Keyzer.

Na meer dan 25 jaar was de conclusie dat de organisatie van BOA steeds door steeds minder mensen gedragen werd en werd besloten tot opheffing. 29 dozen met 90 mappen van BOA zijn overgedragen aan het Stadsarchief. Resterend geld is geschonken aan de Stichting Rolf Ter Veer Prijs, zeer gewaardeerd en actief lid en fotograaf Rolf Ter Veer.

1996 BOA Stadsgalerij