Onder de Baar

Ben Verschuren

audiovisueel dichter

The making of…

van concept tot kunstwerk

Ik heb me laten inspireren door werk van Chinese kunstenaars dat uitsluitend bestond uit Chinese karakters. Ik wilde onderzoeken wat er gebeurt als ik mijn gedicht niet van links naar rechts maar van boven naar beneden of van rechts naar links schrijf zoals in andere culturen.

Wat gebeurt er met het schriftbeeld?

Moet de lezer opnieuw leren lezen net als in groep 3?

Het gedicht schreef ik tijdens mijn artist-in-residence op de begraafplaats Haagveld in Princenhage in het baarhuisje waar nog frames lagen om de kist in de aarde te laten zakken. Vandaar de titel van de gedichten die alle drie hetzelfde zijn