Stichting Cultuur in Princenhage

Deze stichting is in 2017 opgericht door Princenhagenaars die kunst en cultuur een warm hart toedragen. 


Bestuursleden van de Stichting

De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:

Jos de Bondt voorzitter

Jan van Kooij secretaris

Arnold Verbakel penningmeester

Leden: Lidy Meier, Ada Krowinkel, Marius van Dongen, Ben Verschuren

Kernleden voor Het Gele Huis

Om het programma van, en in het Gele Huis te realiseren is een groep met kernleden actief.

Frank Nusselein, Dirk Oudshoorn, Geertrui van den Brink

Beleid van de Stichting Cultuur in Princenhage

  1. verhoging en continuering van het cultuurklimaat in Princenhage d.m.v. een breed cultuuraanbod
  2. culturele ontmoeting en uitwisseling tussen professionals en amateurs
  3. culturele educatie d.m.v. lessen, workshops, masterclasses e.d.
  4. culturele activiteiten door en voor Princenhagenaars met assistentie van externe professionals
  5. verbinding tussen diverse kunstdisciplines
  6. ondersteuning/stimulering bestaande groeperingen/initiatieven met behoud van zelfstandigheid
  7. (opnieuw) in het leven roepen van culturele (volks)tradities zoals kerstsamenzang, pompoenfeest, driekoningenspel

Doelgroepen

1. kinderen
II.     jongeren
III.    volwassenen
IV.    ouderen
V.     nieuwkomers/statushouders
VI.    mensen met een beperking

Zakelijke gegevens

– RSIN:857482683
– KvK-nummer: 68524404
– postadres: Laan van Mertersem 1,  4813 GG Breda
– mailadres: info@hetgelehuisinprincenhage.com
– bankrekening: NL44RABO0319005879

Uittreksel handelsregister

Privacy verklaring

Jaarverslagen (pdf’s)

De stichting Cultuur in Princenhage heeft een ANBI status.

Anbi

Dat betekent o.a. dat u financiële giften aan de stichting voor een deel kunt opvoeren in uw belastingopgave. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Wilt u ook van deze mogelijkheid gebruik maken? Neem dan contact op Arnold Verbakel, onze penningmeester, die u meer informatie over deze regeling kan verstrekken. Email arnoldverbakel@gmail.com