Cultuur in Princenhage

Deze stichting is in 2017 opgericht door Princenhagenaars die kunst en cultuur een warm hart toedragen. 


Bestuursleden van de Stichting

De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:

Jos de Bondt voorzitter

Jan van Kooij penningmeester

Arnold Verbakel secretaris

Lid: Dirk Oudshoorn

Kernleden voor Het Gele Huis

Om het programma van, en in het Gele Huis te realiseren is een groep met kernleden actief.

Marius van Dongen, Lidy Meier, Frank Nusselein, Dirk Oudshoorn, Geertrui van den Brink, Lieneke van der Schoot, Kees van Delft.

Missie

Mensen, jong en oud, in Princenhage en omstreken warm maken voor kunst en cultuur met een aantrekkelijk programma.

BredaPas

BredaPas houders kunnen deze pas voor alle activiteiten gebruiken. Zij ontvangen een kwitantie van Het Gele Huis om de kosten per activiteit te declareren bij de gemeente Breda.

Zakelijke gegevens

– RSIN:857482683
– KvK-nummer: 68524404
– postadres: Laan van Mertersem 1,  4813 GG Breda
– mailadres: info@hetgelehuisinprincenhage.com
– bankrekening: NL44RABO0319005879

Uittreksel handelsregister

Privacy verklaring

Jaarrekeningen

De stichting Het Gele Huis, cultuur in Princenhage heeft een ANBI status.

Anbi

Dat betekent o.a. dat u financiële giften aan de stichting voor een deel kunt opvoeren in uw belastingopgave. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Wilt u ook van deze mogelijkheid gebruik maken? Neem dan contact op Arnold Verbakel, onze penningmeester, die u meer informatie over deze regeling kan verstrekken. Email arnoldverbakel@gmail.com