Kunstenaar in perspectief

Studiegroep Kunstenaar in perspectief is een activiteit van Het Gele Huis.
Als deelnemer buig je je gedurende 4 ochtenden over het leven en werk van een kunstenaar. Samen met de anderen vorm je een studiegroep. Voor de verdieping wordtgebruik gemaakt van boeken, documentaires, films, dichtbundels, afbeeldingen op internet, enz.

Als afsluiting is er een openbare bijeenkomst waarbij iedereen welkom is.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze enig voorbereidend werk verrichten en tijdens de bijeenkomst actief betrokken zijn. 

Bekijk de vaste openingstijden en locatie van Het Gele Huis in Princenhage.

Programma Kunstenaar in perspectief 2021 – 2022