Help mee om de culturele ontmoetingsplek in Princenhage te behouden

bar in Het Gele Huis met canvas waarop vrijwilligers afgebeeld staan

Het Gele Huis, een culturele ontmoetingsplek voor kunstenaars en kunstliefhebbers in Princenhage, kan niet bestaan zonder vrijwilligers en (financiële) steun!

Vrijwilliger | Sponsor | Vriend | Donateur

Zonder vrijwilligers, sponsors, vrienden en donateurs, geen Het Gele Huis!

We streven naar het aanbieden van activiteiten die toegankelijk en betaalbaar zijn. Het Gele Huis ontvangt echter geen gemeentelijke of landelijke subsidie. Daarom zijn we afhankelijk van onze vrijwilligers, sponsors, vrienden en donateurs.

Voor een vrijwilligersorganisatie heb je niet alleen een ideaal nodig, maar ook doorzettingsvermogen en enthousiaste mensen, die op allerlei manieren betrokken zijn, steun geven, klaar staan, meedenken en meedoen. Dan ontstaat er een wisselwerking die iets nieuws kan voortbrengen en laten uitgroeien. Zo gaat het bij ons.

Niets mooier dan dat onze bezoekers na afloop van een bijeenkomst met een goed gevoel naar huis gaan. Zij zijn geraakt door een kunstwerk, door een verhaal, door mooi uitgevoerde muziek, door een fijn gesprek. Het is beleving en herinnering. Zet je aan tot nadenken in de dagen daarna. Laat je na genieten van schoonheid en gevoelens. En daar heb je als vrijwilliger, sponsor, vriend of donateur mede voor gezorgd.

De vrijwilligers van Het Gele Huis

Het Gele Huis wordt uitsluitend door vrijwilligers gerund. Er staat geen enkele vergoeding tegenover. Het levert plezier, betrokkenheid en fijne contacten op.
We zien onszelf als een collectief met ambitie en geestdrift. We werken met elkaar aan een goed lopend cultureel centrum. Er is ook nog veel te leren en te ervaren maar we zien dat Het Gele Huis in Breda en omgeving een begrip wordt.
Meer informatie over vrijwilliger van Het Gele Huis.
Meld je direct aan als vrijwilliger.

In de afgelopen jaren is onze groep Sponsoren ook toegenomen! Dat is heel fijn en we bedanken alle sponsoren die op een of andere wijze hebben bijgedragen.
Sponsorgelden zijn als aftrekpost te beschouwen omdat we een ANBI-status hebben. Sponsoren vermelden we met een naambordje in het halletje van Het Gele Huis.
Meer informatie over sponsors van Het Gele Huis.
Meld je (bedrijf) aan als sponsor.

De Vrienden van Het Gele Huis

Logo met twee handen en 3 boompjes

Word Vriend en ontvang de Vriendenpas

Een Vriend ontvangt een Vriendenpas. Met regelmaat kunnen Vrienden met korting aan een activiteit deelnemen waarvoor normaliter entree gevraagd wordt. Je bent Vriend op persoonlijke titel. Vriend zijn kost € 25,00 per jaar.

Meer informatie over Vriend worden van Het Gele Huis

De donateurs van Het Gele Huis

Voor de inrichting en opstart van Het Gele Huis op de huidige locatie (2021) is in 2020 een uitgebreide donateursactie opgezet om financiële middelen te verkrijgen. Daarmee hebben we het souterrain kunnen renoveren en aankleden tot wat het nu is. Donateurs maken (eenmalig of structureel) belangeloos geld over naar Het Gele Huis.

Wil je ons (blijven) steunen zodat we ons programma kunnen uitbouwen en aantrekkelijk houden? Iedere donatie is welkom! Doneer nu.

Hierbij het rekeningnummer waarop je donatie gestort kan worden: NL 04 RABO 0366 700529