Vincent van Gogh en Princenhage

Zelfportret van Vincent van Gogh met een hoed op. Geschilderd met duidelijk zichtbare penseelstreken.

Bij de oprichting van Het Gele Huis was de historische band tussen Vincent van Gogh en Princenhage het vertrekpunt. Vincent kwam regelmatig in het dorp.

Bij de oprichting van Het Gele Huis was de historische band tussen Vincent van Gogh en Princenhage een duidelijk vertrekpunt. Het was zijn droom – een culturele ontmoetingsplek voor kunstenaars en kunstliefhebbers – die Het Gele Huis wilde realiseren. En Vincent van Gogh kwam tenslotte regelmatig in het dorp. Zijn oom Vincent had hier zijn woning en zijn grootouders liggen begraven op het Haagveld.

Princenhage heeft een hechte band met de familie Van Gogh. Drie generaties Van Gogh zijn door werk en wonen direct verbonden geweest met dit dorp.

De vader van Vincent (1822-1888) preekte wel eens in de Johannes Kerk. De grootvader van Vincent (1789-1874) was dominee van de Grote Kerk in Breda.

Vincent kwam ook nogal eens in de Roomsche kerk (de Martinus kerk). Daar vond hij het avondlicht zo mooi door de ramen schijnen, op de vrouwen met de witte kappen en de mannen met de donkere petten.

Oom Vincent was kunsthandelaar bij Goupil in Parijs en had een eigen galerij in Princenhage. Hier ontstond Vincents belangstelling voor kunst. Hij kreeg van zijn oom ook zijn eerste schilderskist.
Hij kwam regelmatig bij zijn Oom Cent en tante Cornelia. Het huis staat er nog.

Dit is het graf van de grootvader van Vincent van Gogh en zijn vrouw Elizabeth Vrijdag op het Haagveld in Princenhage.

Het graf van gogh op begraafplaats Haagveld

Lees ook het artikel over de mysterieuze stoeptegels.