Over Het Gele Huis

Het Gele Huis in Princenhage biedt een divers programma met beeldende kunst, muziek en lezingen. Een ontmoetingscentrum voor cultuur en/of informatie in Breda.

Doelstellingen | Activiteiten | Sfeer | Bestuur | Jaarverslagen | ANBI-status

De droom van Vincent

Kunstenaar Vincent van Gogh woonde in Arles. In het gele huis. Daar wilde hij kunstenaars ontmoeten. Om samen te schilderen. Samen kunst te maken. Elkaar te inspireren. Praten over kunst. Denken over kunst. Schrijven over kunst. Dat was zijn droom.

Zijn droom werd werkelijkheid in Princenhage. In 2017 werd Stichting Het Gele Huis opgericht door Princenhagenaars die kunst en cultuur een warm hart toedragen. In Het Gele Huis kunnen mensen op verschillende manieren kennis maken met kunst. Iedereen kan er binnenlopen. Naar kunst kijken. Naar kunst luisteren. Over kunst praten. In de geest van Vincent.
Lees meer over het ontstaan van Het Gele Huis in Princenhage.

Vincent van Gogh en Princenhage

De historische band tussen Vincent van Gogh en Princenhage was een duidelijk vertrekpunt bij de oprichting van Het Gele Huis. Hij kwam tenslotte regelmatig in het dorp. Zijn oom Vincent had hier zijn woning en zijn grootouders liggen begraven op het Haagveld.
Lees verder over Vincent van Gogh en Princenhage.

Het Gele Huis in Princenhage

Naast een reguliere programmering per maand, ontplooit Het Gele Huis een breed en wisselend aanbod: muziekavonden, studiegroepen over literatuur en filosofie, een museumclub, lezingen en documentaires over kunst, optredens van dichters en verhalenvertellers. Er zijn cadeau-artikelen te koop o.a. van plaatselijke kunstenaars. Toegankelijk en betaalbaar voor ieder. Het ontbreekt niet aan ideeën om in de toekomst nog meer interessante bijeenkomsten te organiseren.
Bekijk de agenda van Het Gele Huis.

Wil je niets missen? Meld je dan aan voor de digitale Gele Loper.

Doelstellingen | Het Gele Huis

Stichting Het Gele Huis in Princenhage beoogt culturele initiatieven en activiteiten vorm te geven in onze wijk, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende doelgroepen (jongeren, ouderen en multicultureel). Initiëren, organiseren en ondersteunen van culturele activiteiten binnen diverse kunstdisciplines zoals muziek, beeldende kunst, literatuur, theater en (kunst)nijverheid.
Bekijk de doelstellingen uit het beleidsplan.

Samenwerkingen in Princenhage

Het Gele Huis werkt regelmatig samen met andere partijen in Princenhage.
Bekijk de samenwerkingen in Princenhage.

Activiteiten | Het Gele Huis

Stichting Het Gele Huis organiseert diverse activiteiten als

Het Gele Huis is een kleinschalige locatie en dat betekent dat er sprake kan zijn van een maximum aantal gasten bij een activiteit. Zoals bij muziekuitvoeringen en lezingen. Het kan zijn dat je na aanmelding bericht ontvangt dat het maximum voor die activiteit is bereikt en dat je op een wachtlijst staat. Dit heeft te maken met het aantal plaatsen, veiligheidsaspecten, gasten en vrijwilligers. We willen daar zorgvuldig omgaan en rekenen op begrip. Meld je dan ook tijdig aan als je een activiteit wil bijwonen.

Sfeer | Het Gele Huis

We staan voor ongedwongenheid in contact en het faciliteren van ontmoetingen. Door culturele bijeenkomsten aan te bieden willen we de kennismaking met kunst, filosofie, muziek, dichtkunst en theater stimuleren. Door een dynamisch programma met steeds wisselende activiteiten en een uitnodigende sfeer. Geen elitair gedoe! Wel inhoudelijk goed. Niet experimenteel, wel van deze tijd.

Omdat we meerdere doelgroepen in Het Gele Huis willen verwelkomen is er ook ruimte voor de kunstliefhebber, die al langer gericht is op kunstbeleving. Voor wie expositiebezoek vaste prik is, uitdaging aanreiken, zodat de bezoeker geprikkeld wordt iets wat onbekend is toch te onderzoeken. Niet systematisch de geëigende bekende kunstexpressie laten zien, maar ook een onbekend kunstwerk, film of schrijver wat even de tijd vraagt om begrepen te worden.
Het gaat om beleving en ervaren. Daarmee is bedoeld dat het gemoed geraakt wordt. Een actieve deelname van gasten en bezoekers (zoals deelname aan een nagesprek over werk met de kunstenaar).

Veel mensen hebben nog moeite over de drempel van kunst en cultuur te stappen of hebben er geen affiniteit mee. Het Gele Huis zit midden in het dorp en wil die drempel verlagen.

Organisatie | Het Gele Huis

Bestuursleden van de Stichting

Binnen het bestuur van de Stichting Het Gele Huis zijn de taken en verantwoordelijkheden als volgt verdeeld:
Wim Kaizer • voorzitter
Jan van Kooij • penningmeester
Hans van Brummen • secretaris
Dirk Oudshoorn • Lid
Marius van Dongen • Lid
Lidy Meier • Lid

Kernleden | Het Gele Huis

Om het programma van – en in het Gele Huis te realiseren is een groep met kernleden actief:
Marius van Dongen, Lidy Meier, Frank Nusselein, Dirk Oudshoorn, Joos Priem en Jan Verheij.
Deze groep wordt ondersteund door vrijwilligers, sponsors, vrienden en donateurs.

Gegevens | Het Gele Huis

Stichting Het Gele Huis cultuur in Princenhage
Postadres:
Rithsestraat 32, 4813 GX Breda
E-mailadres: info@hetgelehuisinprincenhage.com

RSIN: 857482683
KvK-nummer: 68524404
Bankrekening: NL44 RABO 0319005879

Lees onze privacyverklaring.

ANBI-Status – Algemeen Nut Beogende Instelling

De stichting Het Gele Huis, cultuur in Princenhage heeft een ANBI status.

Een ANBI-status betekent dat we erkend zijn als culturele instelling. Om daarvoor in aanmerking te komen moet de organisatie minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel. Lees verder over onze ANBI-status.

ANBI logo