Doelstellingen van Het Gele Huis

Geel-blauwe ruimte met tafel en stoelen

Culturele activiteiten initiëren, organiseren en ondersteunen binnen diverse kunstdisciplines zoals muziek, beeldende kunst, literatuur, theater en nijverheid.

Stichting Het Gele Huis in Princenhage beoogt culturele initiatieven en activiteiten vorm te geven in onze wijk, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende doelgroepen (jongeren, ouderen en multicultureel).
Initiëren, organiseren en ondersteunen van culturele activiteiten binnen diverse kunstdisciplines zoals muziek, beeldende kunst, literatuur, theater en (kunst)nijverheid.

De uitvoering steunt op een goede financiële basis, het beschikken over de ANBI-status en de inzet van toegewijde en deskundige vrijwilligers.

Het Gele Huis beschikt over een eigen locatie en maakt bij gelegenheid gebruik van locaties in Princenhage indien dit in het kader van een gezamenlijk project nodig is.

Doelstellingen uit het beleidsplan

Lees het beleidsplan

 1. Het verhogen, ondersteunen en continueren van het cultuurklimaat en de cultuureducatie in Princenhage door middel van een breed aanbod van disciplines, waaronder muziek, beeldende kunst, literatuur, dans, theater en(kunst)nijverheid;
  2.Het organiseren van educatieve en vormende activiteiten en de ontwikkeling van vaardigheden gericht op bovengenoemde disciplines;
  3.Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting stelt zich uitdrukkelijk ten doel om de bewoners van Princenhage niet alleen te laten genieten van bovengenoemde disciplines, maar ook actief eraan te laten deelnemen.
 3. De stichting richt zich op alle bewoners van Princenhage en directe omgeving, kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, nieuwkomers en mensen met een beperking.
  6.Het actief benaderen van een jongere doelgroep om deel te nemen aan culturele activiteiten.
  7.Het ondersteunen van de organisatie van culturele activiteiten geïnitieerd door bewoners van Princenhage.