Vrijwilligers van Het Gele Huis

bar in Het Gele Huis met canvas waarop vrijwilligers afgebeeld staan

Het Gele Huis bestaat dankzij vele betrokken vrijwilligers. In 2022 tellen we 45 actieve vrijwilligers, die naargelang tijd en beschikbaarheid zich inzetten.

Het Gele Huis wordt uitsluitend door vrijwilligers gerund. Er staat geen enkele vergoeding tegenover. Het levert plezier, betrokkenheid en fijne contacten op. Door het in gebruik nemen van een nieuwe, grotere locatie met een uitgebreid programma en openingsmogelijkheden vraagt dit veel tijd en inzet van onze (grote) groep vrijwilligers.

We zien onszelf als een collectief met ambitie en geestdrift. We werken met elkaar aan een goed lopend cultureel centrum. Er is ook nog veel te leren en te ervaren maar we zien dat Het Gele Huis in Breda en omgeving een begrip wordt. In Het Gele Huis moet je zijn voor interessante, kleinschalige, culturele bijeenkomsten!

Kerngroep

Het Gele Huis kent een kerngroep van vrijwilligers die zorgt voor het jaarlijkse activiteitenprogramma. Het programma loopt parallel met de schoolkalender.
De algemene ondersteunende taken zoals PR, locatiebeheer, financiën en vrijwilligers coördinatie zijn vertegenwoordigd in de kerngroep.
De ANBI-status vereist een bestuur, bestaande uit minimaal drie leden die volgens de regels een aantal wettelijke taken dient uit te voeren. Leden van bestuur maken deel uit van de kerngroep.

Werkgroepen

Daarnaast zijn er meerdere werkgroepen (2 of meer personen) die een specifiek onderdeel verzorgen. Denk aan het regelen van exposities door het jaar (galeriegroep), een werkgroep die lezingen en kunstdocumentaires organiseert, een muziekgroep die 5 à 6 life muziek uitvoeringen avonden verzorgt, een museumclub die excursies naar een tentoonstelling regelt. Deze kleine werkgroepjes kunnen altijd extra steun gebruiken, zoals meedenken en input geven.

Naast organisatorische en bestuurlijke taken zijn er vrijwilligers die als gastvrouw en gastheer tijdens de openingsuren aanwezig zijn om alles goed te laten verlopen, evenals voor de verkoop in de winkel en voor de bardienst.

Bij grotere projecten, bijvoorbeeld een grote expositie, een evenement op de Haagsemarkt of een project met basisscholen is extra hulp nodig bij inrichten en opruimen. Bij wandelingen hebben we gidsen nodig die enthousiast over de geschiedenis van Princenhage kunnen vertellen.

Vrijwilligers kunnen altijd instromen. Je komt in een kunstzinnige omgeving waar wisselende activiteiten en bijeenkomsten zijn. Je bent onderdeel van een dynamische groep van kunstenaars, kunstliefhebbers en mensen die betrokken zijn bij hun woonomgeving.

Creatieve ideeën borrelen snel op, er is altijd wat te doen en je krijgt ook de ruimte je eigen ding te ontwikkelen als dat bijdraagt aan de doelen en sfeer van Het Gele Huis.

Het aantal vrijwilligers is groeiende. In 2022 tellen we 45 actieve vrijwilligers, die al naargelang tijd en beschikbaarheid zich inzetten bij Het Gele Huis. De taken van deze groep vrijwilligers lopen uiteen, denk bijvoorbeeld aan geluidstechniek bij activiteiten, bardienst, contentbeheer website, roosteren van vrijwilligers, winkelinrichting, hand & span diensten.

Wil je actief mee komen werken als vrijwilliger?

Om kennis te maken is een tijdje meedraaien als gastvrouw of gastheer een laagdrempelige instap. Je komt voor het aantal uren per maand die je aangegeven hebt, bezoekers welkom heten, hen uitleg geven en consumpties verzorgen. Dan krijg je een goed idee wat er zoal gebeurt.
Er zijn ochtend-, middag- en avonddiensten. Steeds met een blok van 4 uur. Je wordt uiteraard ingewerkt en wegwijs gemaakt. En je staat er niet alleen, er is altijd een tweede vrijwilliger aanwezig.
Meld je aan als vrijwilliger.

Wil je meer doen voor Het Gele Huis?

  • Wil je meehelpen bij het organiseren van een project?
  • Wil je meedenken in het maken van het programma-aanbod?
  • Ben je goed in het plannen voor het opstellen van roosters?
  • Ben je meer van bestuurlijk werk zoals notuleren en het secretariaat voeren?
  • Is het schrijven van teksten jouw ding?
    Welkom bij de PR groep, daar is altijd hulp nodig ook bij maken van affiches en flyers.

Meld je aan als vrijwilliger

Stuur een e-mail naar info@hetgelehuisinprincenhage.com