Spinoza, een vrije denker!

Filosofische Café

Georganiseerd door Het Gele Huis in Princenhage

Voorblad boek theologico policus van Spinoza

do 10 sep 2020
aanvang 20:00 uur
Via Zoom

Presentatie en discussie onder leiding van Miriam van Reijen, filosoof.

Inhoud van de lezing Spinoza, een vrije denker!

Toelichting op het leven van Baruch Spinoza en zijn filosofische-theologische opvattingen die geleid hebben tot het verbod van zijn boek in 1674.
Na de pauze staan de opvattingen van Spinoza over de vrije wil/ meningsuiting en de vrije maatschappij centraal.

Spinoza was een pleitbezorger voor de vrije mens in een vrije maatschappij. Hij vond dat de democratie de meest geschikte staatsvorm was om dit te garanderen. Dit is een actueel vraagstuk, want denk maar aan de hoeveelheid boodschappen die via social media, in talkshows en op andere manieren soms zeer ongenuanceerd gebracht worden.
Is het zo dat als de mens over een vrije wil beschikt om zijn gedachten te formuleren, deze dan ook naar buiten gebracht mogen/ moeten worden? Mogen uitspraken over andere mensen verboden worden?