Introductiecursus Filosofie

presentatie filosofie

Het uitgangspunt van de cursus is het laten zien en ervaren dat filosofie gaat over ons dagelijks leven. Cursusleider is Eric van Waalwijk van Doorn.

Door Eric van Waalwijk van Doorn

Meld je direct aan!

De cursus bestaat uit 4 thema’s en ieder thema beslaat 3 vrijdagochtenden. Dan wordt er verder ingezoomd op een specifiek thema. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht. Dat wil zeggen: tekst lezen, nadenken, een opdracht maken en een bijdrage leveren aan het gesprek.

Eric van Waalwijk van Doorn is voormalig leraar geschiedenis en filosofie en sinds enkele jaren gepensioneerd.

Filosofie wereldvreemd gezweef?

“Veel mensen denken dat je een afwijking moet hebben om je met filosofische problemen bezig te houden. Waarom zou je je anders vermoeien met vragen die zo abstract zijn, zo moeilijk te beantwoorden en bovenal zo nutteloos. Een ‘normaal’ mens heeft daar toch geen enkel belang bij?

Het gangbare beeld van een filosoof is dan ook de wereldvreemde gedachtenspinner, een verstrooide, enigszins buiten de werkelijkheid staande diepdenker. Hij is weliswaar onschadelijk maar hij is ook niet helemaal serieus te nemen. Wie schiet er immers wat op met al dat onbegrijpelijke getob, met al die veel te dikke boeken over het wezen der dingen? Wie zit daarop te wachten? Niemand toch zeker?”

Uitgangspunt Introductiecursus Filosofie

Volgens Eric is het uitgangspunt bij deze cursus filosofie: laten zien en ervaren dat filosofie over ons dagelijks leven gaat. “Anders zou ook ik niet op zo’n vak zitten wachten”.

De cursus bestaat per thema uit een lezing, een workshop, en een boekbespreking. Bij de workshop ondernemen de deelnemers activiteiten om de onderwerpen uit de lezing met hun eigen leven te verbinden. Bij de boekbespreking vindt uitwisseling plaats over een filosofisch boek dat zij gelezen hebben.

Inhoud introductiecursus Filosofie

De introductiecursus Filosofie bestaat uit vier blokken. Elk blok heeft een thema en bestaat uit een lezing, een workshop, en een boekbespreking. Elk blok is los te volgen.

Thema van blok 1
Verwondering als filosofische begin
7, 14 en 21 oktober 2022

Thema van blok 2
Wetenschapsfilosofie
4, 11 en 18 november 2022

Thema van blok 3
Ethiek
13, 20 en 27 januari 2023

Thema van blok 4
Wijsgerige Filosofie
10, 17 en 24 februari 2023

tekening van een man met boven zijn hoofd notities

Praktische informatie introductiecursus Filosofie

Dagdeel: vrijdagochtend
Aantal dagen: De cursus bestaat uit vier blokken. Elk blok heeft drie ochtenden.
Datums: 14, 21 en 27 oktober en 3, 10, 17 en 24 november 2022.
Tijden: 10:00 – 12:30 uur
Aanvangsttijd: Verzoek een kwartier voor aanvang binnen te zijn.
Prijs: € 108. Inschrijven per blok is mogelijk. Tarief per blok € 27.

Aanmelden: via dirkoudshoorn@ziggo.nl

Het Gele Huis is in een souterrain. Er is een traplift aanwezig. Ruime gratis parkeergelegenheid is op het pleintje bij de Martinuskerk en in de Pastoor Van Spaendonkstraat bij de supermarkten.