Ethiek

Filosofie

Georganiseerd door Het Gele Huis in Princenhage

Een uil met een klavertje 4. Detail van de kaft van het boek Geluk en Wijsheid – Filosofie voor beginners van Jos Kessels

vrijdagochtend
vr 13 jan 2023
t/m vr 27 jan 2023
aanvang 10:00 uur
Haagsemarkt 6 achter

Derde blok van de introductiecursus filosofie door Eric van Waalwijk van Doorn

De eerste twee succesvolle blokken van de cursus filosofie voor beginners zijn afgerond. Cursusleider Eric van Waalwijk heeft laten zien en ervaren dat Filosofie over ons dagelijks leven moet gaan. De cursus bevat dan ook niet alleen een lezing, maar ook een interactieve workshop en lezen de deelnemers een filosofisch boek  dat besproken wordt.

De vraag van Kant: Wat moeten we doen?

In januari 2023 gaat blok 3 over Ethiek. Dit filosofische deel gaat over de vraag van Kant: wat moeten we doen?

We beginnen op vrijdagochtend 13 januari 2023 met een lezing. Mythen kunnen ons veel leren. Uitgangspunt is daarom de joods/christelijke mythe van de Zondeval, het verhaal uit Genesis. Vandaar komen we op het probleem van zelfbewustzijn als erfzonde en gaan we in op zelfbewustzijn en de menselijke paradox: wij zijn tegelijkertijd individu en kuddedier.
Vervolgens komen we er achter hoe moraal, waarden en normen met elkaar samenhangen en gaan we in op de begrippen goed en kwaad. Dan volgt een uitleg van de verschillende ethische posities die de filosofie onderscheidt.

Op vrijdagochtend 20 januari 2023 volgt een interactieve workshop waarin we twee dingen gaan doen: allereerst het invullen van een enquête, waarna ieder zijn of haar eigen ethische positie kan bepalen. Gevolgd door discussie in de cursusgroep.

Op vrijdagochtend 27 januari 2023 sluiten we dit blok over Ethiek af met de boekbespreking van Jos Kessels: Geluk en Wijsheid – Filosofie voor beginners.

Inhoud introductiecursus Filosofie

De introductiecursus Filosofie bestaat uit vier blokken. Elk blok heeft een thema en bestaat uit een lezing, een workshop, en een boekbespreking. Elk blok is los te volgen.

Thema van blok 1
Verwondering als filosofische begin
7, 14 en 21 oktober 2022

Thema van blok 2
Wetenschapsfilosofie
4, 11 en 18 november 2022

Thema van blok 3
Ethiek
13, 20 en 27 januari 2023

Thema van blok 4
Wijsgerige Filosofie
10, 17 en 24 februari 2023

tekening van een man met boven zijn hoofd notities

Praktische informatie over blok Ethiek van introductiecursus Filosofie

Kaft van het boek Geluk en Wijsheid – Filosofie voor beginners van Jos Kessels

Ook interesse in filosofie?

Geef je op voor het derde blok van de introductiecursus Filosofie door Eric van Waalwijk van Doorn. Daarvoor hoef je niet perse de eerste twee blokken gevolgd te hebben.

Dagdeel: vrijdagochtend
Aantal dagen: drie ochtenden
Datums: 13, 20 en 27 januari 2023
Tijden: 10:00 – 12:30 uur
Aanvangsttijd: Verzoek een kwartier voor aanvang binnen te zijn.
Prijs: per blok € 27