Marcel Proust

  • Virginia Woolf, Marcel Proust en Thomas Mann

    Virginia Woolf, Marcel Proust en Thomas Mann

    In het verleden las de groep boeken van Virginia Woolf en Marcel Proust. In de volgende bijeenkomsten wordt het boek De toverberg van Thomas Man besproken. Meer informatie

  • Marcel Proust

    Marcel Proust

    Zijn experimenteren met psychologische en emotionele motieven waarbij de herinnering een centrale rol speelt, maakte hem tot één van de grootste schrijvers. Meer informatie