Thomas Mann

  • Virginia Woolf, Marcel Proust en Thomas Mann

    Virginia Woolf, Marcel Proust en Thomas Mann

    In het verleden las de groep boeken van Virginia Woolf en Marcel Proust. In de volgende bijeenkomsten wordt het boek De toverberg van Thomas Man besproken. Meer informatie