Beeld van de vrouw in de Klassieke Oudheid

Collegereeks Mythologie

Georganiseerd door Het Gele Huis in Princenhage

sappho mythologie

donderdagmiddag
do 12 okt 2023
t/m do 16 nov 2023
inloop vanaf 14:15 uur
aanvang 14:30 uur
duur ca. 150 minuten
Haagsemarkt 6 achter
€ 125,00

Collegereeks Mythologie door Drs. Marionne van de Camp.

Meld je direct aan!

Het zijn niet de minste mannen uit de Klassieke Oudheid die bijzondere, positieve uitlatingen deden over een enkele vrouw of een groep vrouwen uit hun tijd. De Griekse filosoof en schrijver Plato gaf de dichteres Sappho een groot compliment door haar ‘ de tiende muze’ te noemen. Toneelschrijver Euripides schreef het stuk ‘Trojaanse Vrouwen’ als een soort eerbetoon aan de kracht, moed en wijsheid van vrouwen, wanneer ze ze zich moeten overleveren als slavinnen aan de vijand. Het beeld dat deze mannen neerzetten lijkt vrij ongebruikelijk in een tijd, waarin vrouwen (bijna) niet deelnamen aan het openbare leven.

Hedendaagse classicus en schrijfster Nathalie Haynes heeft het in haar boek De kruik van Pandora over de frisse ‘female gaze’ waarmee zij naar vrouwen in de Griekse mythologie kijkt en komt tot verrassende inzichten. 

Dit alles nemen we door in 6 colleges; telkens bespreken we de schrijver en de vrouw/vrouwen aan de hand van het beeld dat hij/zij schept binnen de historische context. En hoe wij daar nu naar kijken. 

Marionne van de Camp

Marionne van de Camp is doctorandus in de Nederlandse Taal- en Letterenkunde. Zij heeft de Toneelacademie Maastricht (theaterdocent – regisseur) gevolgd en werkt als trainer/coach.

Vanuit haar werk is Marionne van de Camp voortdurend bezig met inleving, psychologische analyses, mensenkennis en interactie. Het verwoorden en verbeelden alsook het zoeken naar impact en authenticiteit zijn drijfveren en Taal en Verbeelding vormen haar inspiratiebronnen. Daar passen de Griekse mythen wonderwel bij: ze appelleren aan grote thema’s en aan gevoelens van alle tijden en bevatten boodschappen met waarden voor het leven.

Marionne van de Camp
Marionne van de Camp

Praktische informatie en aanmelden Collegereeks Mythologie

Dagdeel: donderdagmiddag
Aantal dagen: zes bijeenkomsten
Datums: 12, 19, 26 oktober en 2, 9, 16 november 2023
Inloop vanaf 14:15uur
Aanvangstijd: 14:30 uur
Prijs: € 25,00 per keer.
Er is een pauze en een gezellige nazit

Aanmelden: via marionnevdcamp@gmail.com