Filo Café maart 2020

Lezing

stilistisch schets van de Denker

za 7 mrt 2020
aanvang 14:00 uur
duur ca. 180 minuten
€ 5,00

Bij het Filo Café is het de bedoeling met elkaar in gesprek te gaan. Over een filosofisch onderwerp. Maar wat is dan een filosofisch onderwerp? ‘Filosoferen’ doen we allemaal, de een wat meer dan een ander. Je denkt na over iets en je komt tot een bepaald inzicht

Bij het Filocafe wordt nagedacht over zaken die voor iedereen, alle mensen gelden. 

Bijvoorbeeld: heeft de mens een vrije wil? Wat is kunst? Is de mens een redelijk wezen? Dat is een beetje droge kost omdat deze vragen ontdaan zijn van persoonlijke beleving. In filosofie gaat het niet over meningen verkondigen. Maar (samen) nadenken en door uitwisseling iets ontdekken.

Dan heb je de filosofen met hun eigen benaderingen van een algemeen thema. Het is interessant te horen wat zij verkondigden. Er zijn allerlei filosofische scholen en theorieën. 

In het Filo Café komen twee dingen samen nl. de deelnemers gaan in gesprek met elkaar, een onderzoek doen. Niet op zoek naar ‘de waarheid’, maar luisteren naar inbreng. Het kan zijn dat geen sluitend antwoord is op het einde van de bijeenkomst. Maar wel stof om nog eens over na te denken. Niemand hoeft een studie filosofie gevolgd te hebben, ieder mens is in staat tot denken en tot reflectie. 

In het eerste uur gaat Miriam van Reijen steeds wat vertellen over de zienswijze van een filosoof. In februari bijvoorbeeld heeft ze verteld hoe Kant, Spinoza en Levinas over het onderwerp van het vorige Filo Café dachten. Miriam geeft dan ‘college’. Haar kennis als filosoof is zeer uitgebreid. Daarna komen er uit de groep nieuwe thema’s naar voren. Bijvoorbeeld:  ‘Wat is moed?’ ‘ Moet kunst mooi zijn?’ ‘Kun je genieten van iets waarvan je weet dat het niet ‘goed’ is (voor jezelf, gezondheid, de omgeving)?‘ 
Miriam bewaakt de discussie en geeft aan of een vraag, gedachte meer een psychologische, theologische of pedagogische benadering is. Zij brengt het terug tot filosofie. 

Filosofische methode

Van filosofie kan gezegd worden dat het een vorm van wetenschap of weten is. Dat weten richt zich door waarneming en denken op de totale werkelijkheid. Er is een duidelijk onderscheid met de andere takken van wetenschap.

De filosoof heeft een manier nodig om kennis te krijgen en tot weten te komen. Die manier heet de filosofische methode. Dat is meestal een dialoog. In een dialoog spreek je met elkaar zoals Socrates dat deed. Namelijk steeds doorvragen: Hoe zit dat dan? Waarom is dat zo? Door naar antwoorden te zoeken probeer je tot kennis te komen.

Praktische informatie Filo Café

Socratisch gesprek o.l.v. filosoof Miriam van Reijen
Entree € 5,00