Muzikale vrouwen in de Barok II

Het Gele Uur

Georganiseerd door Het Gele Huis in Princenhage

schilderij met twee musicerende vrouwen.

za 16 mrt 2024
inloop vanaf 14:30 uur
aanvang 15:00 uur
duur ca. 120 minuten
Haagsemarkt 6 achter
€ 9,00

Concerto delle donne – deel 2

In deze tweede lezing zien we dat niet alleen in Italië maar ook in Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en zelfs Nederland vrouwen muzikaal van zich lieten horen. Vooral aan de vorstenhoven maar ook in de kloosters.

De vrouwelijke componisten deden niet onder voor hun mannelijke collega’s. Dat geldt ook voor de zangeressen die het vaak op moesten nemen tegen de goed geschoolde castraatzangers die in die tijd als popsterren werden gezien.

Na ruim 400 jaar worden er gelukkig steeds meer steeds meer muzikale vrouwen onder het patriarchale stof vandaan gehaald. Hoor, kijk en luister!

Ben Verschuren

Door zijn studie Muziektheorie raakte Ben Verschuren geïnteresseerd in de muziekgeschiedenis, met name de barok. Hij geeft regelmatig lezingen over muziek uit deze periode. Hij plaatst de muziek binnen de maatschappelijke en politieke context van de tijd waarin ze ontstond. Ben heeft zich gespecialiseerd in de barokopera, waardoor hij op het spoor kwam van de Concerto delle donne, een vrouwenensemble van hooggeplaatste hovelingen die voor elkaar optraden in het kader van de informele musica secreta van de vorst. Ben ontdekte dat in de barok veel meer vrouwen muzikale bekendheid genoten. Ze raakten echter in de vergetelheid, reden om ze nu alle aandacht te geven die ze verdienen.

Ben Verschuren

Aanmelden voor Muzikale vrouwen in de Barok II

Praktische informatie

Zaterdagmiddag 16 maart 2024
Inloop vanaf 14:30 uur
Aanvang 15:00 uur
Eindtijd: 17:00 uur
Entree € 9,00

Het Gele Huis is een kleinschalige locatie en dat betekent dat er sprake kan zijn van een maximum aantal gasten bij een activiteit. Zoals bij muziekuitvoeringen en lezingen. Het kan zijn dat je na aanmelding bericht ontvangt dat het maximum voor die activiteit is bereikt en dat je op een wachtlijst staat. Dit heeft te maken met het aantal plaatsen, veiligheidsaspecten, gasten en vrijwilligers. We willen daar zorgvuldig omgaan en rekenen op begrip. Meld je dan ook tijdig aan als je een activiteit wil bijwonen.