Tsvetajeva, Gontcharova en Tailleferre

Het Gele Uur

Georganiseerd door Het Gele Huis in Princenhage

vier dames lopen over straat in de jaren rond 1920 in Parijs

za 21 okt 2023
inloop vanaf 14:30 uur
aanvang 15:00 uur
duur ca. 120 minuten
Haagsemarkt 6 achter
€ 7,50

Een dichter, schilder en componist tijdens de années folles in Parijs

Lezing door May Verheyen, afgewisseld met beelden, muziekfragmenten en teksten voorgedragen door Joos Priem.

Marina, Natalja en Germaine

Dichter Marina Tsvetajeva, schilder Natalja Gontcharova en componist Germaine Tailleferre leven en werken alledrie in Parijs in de tijd tussen de twee Wereldoorlogen. Als na de ontgoocheling van WO I de welvaart en het plezier terugkeren, ontvlamt de geestdrift en viert het culturele leven in de lichtstad algauw hoogtij. In de tien dwaze jaren – de années folles – is Parijs de hoofdstad van kunst, muziek, literatuur en film.

Wat drijft Marina, Natalja en Germaine in deze glansperiode? Weten ze hun eigenheid te bewaren te midden van zoveel creatieve geesten en geldingsdrang? En zit het hen mee in de tijd erna, als de overheersende stemming somberder wordt door de wereldwijde Grote Depressie?

Dichter Marina Tsvetajeva

Het werk van de Russische dichter Marina Tsvetajeva (8 oktober 1892 – 31 augustus 1941) werd geprezen om de natuurlijkheid en diepgang. Tijdens haar tragische leven schreef zij meer dan duizend gedichten en poëmen, acht toneelstukken en talrijke essays.

Marina Tsvetajeva

Kunstschilder Nathalie Gontcharova

Natalia Goncharova

De Russisch kunstschilder en kostuumontwerper Nathalie Gontcharova (3 juli 1881 – 17 oktober 1962) was één van de vooraanstaande Avant Garde kunstenaars. Samen met haar levenspartner Mikhail Larionov in 1909 ontwikkelde ze de abstracte kunststroming rayonisme. Ze maakte onderdeel uit van de kunstgenootschappen Ruiten Boer, Eselsschwanz en Der Blaue Reiter.

Componist Germaine Tailleferre

De Franse componist en muziekpedagoog Germaine Tailleferre (19 april 1892 – 7 november 1983) was het enige vrouwelijke lid van het informeel gezelschap van jonge Franse componisten ‘Groupe des Six’. Hun muziek wordt gekenmerkt door speelsheid en eenvoud. Hun motto was L’art pour l’art.

Germaine Tailleferre

May Verheyen

May Verheyen

May Verheyen studeerde kunstgeschiedenis en rondde daarna de Nederlandse Filmacademie af. Vanaf de jaren 1980 publiceerde zij verhalen, poëzie en een roman. Ze werkte mee aan de totstandbrenging van enkele (documentaire) films en vertaalde boeken. Sinds 2016 heeft zij voordrachten gegeven waarin telkens geliefde twintigste-eeuwse componisten, dichters en/of beeldend kunstenaars in hun tijd worden bezien en aan de hand van muziekfragmenten, literaire teksten en beeldmateriaal worden verlevendigd.

Aanmelden voor lezing over Tsvetajeva, Gontsjarova en Tailleferre

Praktische informatie

Zaterdagmiddag 21 oktober 2023
Inloop vanaf 14:30 uur
Aanvang 15:00 uur
Eindtijd: 17:00 uur
Entree € 7,50