Van slagveld naar atelier

Het Gele Uur

Georganiseerd door Het Gele Huis in Princenhage

Schilderij van Otto Dix. Gemaakt van de verschrikkingen in de loopgraven tijdens de Eerste Wereldoorloh

za 18 mrt 2023
inloop vanaf 14:30 uur
aanvang 15:00 uur
duur ca. 120 minuten
Haagsemarkt 6 achter
€ 7,50

Kunst als spiegel van een lange eeuw vol conflict (1792 – 1919)

Lezing door Paul Lemmens.

De coalitieoorlogen bleken de gouden eeuw voor de militaire kleermakerij. Datzelfde gold voor de schilders van militaire genrestukken. De technologische ontwikkelingen van de 19e eeuw hadden daarna evenzeer hun weerslag op de kunst. In deze lezing gaan we nader in op die (oorlogs)ontwikkelingen, de kunst en hoe het beeld ook in functie van de krijg kwam te staan.

Paul Lemmens

Paul Lemmens MEd is docent en sectieleider geschiedenis op De Nassau in Breda. Hij is lid van de Western Front Association Nederland en was aan deze vereniging ook jarenlang als bestuurslid verbonden. Met deze club maakte hij vele reizen naar de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog door heel Europa. In Breda is hij lid van de excursiecommissie van de geschiedkundige kring ‘De Oranjeboom’. Verder mogen de Bourgondische en Napoleontische tijd op zijn bijzondere belangstelling rekenen.

Napoleon met zijn leger gezeten op op paarden
De terugkomst uit Soissons van Napoleon en zijn gevolg in 1814 na de slag om Laon.
Geschilderd door de Franse kunstenaar Ernest Meissonier in 1864 – Musée d’Orsay.

Aanmelden

Praktische informatie

Zaterdagmiddag 18 maart 2023
Inloop vanaf 14:30 uur
Aanvang 15:00 uur
Eindtijd: 17:00 uur
Entree € 7,50