Peter Hengst

Het Gele Huis Galerie | Expositie | Schilderijen

Georganiseerd door Het Gele Huis in Princenhage Handgemaakt door Peter Hengst

kunstenaar Peter Hengst schildert in zijn atelier op een doek

zo 8 okt 2023
t/m zo 29 okt 2023
Haagsemarkt 6 achter

Vernissage is op zondagmiddag 8 oktober 2023 om 14:00 uur.
(Let op: in de digitale Gele Loper staat het verkeerde tijdstip vermeld)

Peter Hengst schildert meestal op basis van door hem zelf gemaakte foto’s van mensen, stadsgezichten of landschappen, altijd situaties uit zijn directe leefomgeving. Deze foto’s bewerkt hij vaak met de computer zodat er een geheel nieuwe voorstelling ontstaat. Hij laat zich hierbij inspireren door thema’s zoals mens & milieu, mens & stad, levensloop van de mens, spiegeling & reflectie.

Het gebruik en kennis van oud-Hollandse schildertechniek is voor Peter Hengst een belangrijk middel gebleken voor het realiseren van de licht en schaduwwerking, de subtiliteiten in de diepte van de kleuren en de vormgeving die hij zoekt.

schilderij met grillig bruine, groene en lichtblauwe vlakken en een reiger
Nergens vis • schilderij © Peter Hengst