Filosofie

Introductiecursus Filosofie in Het Gele Huis

Op 30 september verzorgt Eric van Waalwijk van Doorn een toelichting op de filosofiecursus die hij gaat geven in Het Gele Huis. Tijd: van 10:00 – 12:00.

Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk. Zo kun je dus eerst kennis maken met de opzet en de cursusleider en je vervolgens opgeven voor deelname als het je aanspreekt.

De cursus bestaat uit 4 thema’s en ieder thema beslaat 3 vrijdagochtenden.  Dan wordt er verder ingezoomd op een specifiek thema. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht. Dat wil zeggen: tekst lezen, nadenken, een opdracht maken en een bijdrage leveren aan het gesprek.

Eric van Waalwijk van Doorn, voormalig leraar geschiedenis en filosofie en sinds enkele jaren gepensioneerd is onze docent.

De data van de cursus:

1e thema: 7 -14- 21 oktober ‘Verwondering als filosofische begin’

2e thema: 4 – 11- 18 november ‘Wetenschapsfilosofie’

3e thema: 13 – 20 – 27 januari ‘ Ethiek’

4e thema: 10 -17- 24 februari   ‘ Wijsgerige antropologie’

Vrijdagochtenden van 10:00 – 12:30.

Inschrijven per blok is mogelijk. Tarief per blok € 27,00.

Filosofie wereldvreemd gezweef?

“Veel mensen denken dat je een afwijking moet hebben om je met filosofische problemen bezig te houden. Waarom zou je je anders vermoeien met vragen die zo abstract zijn, zo moeilijk te beantwoorden en bovenal zo nutteloos. Een ‘normaal’ mens heeft daar toch geen enkel belang bij?

Het gangbare beeld van een filosoof is dan ook de wereldvreemde gedachtenspinner, een verstrooide, enigszins buiten de werkelijkheid staande diepdenker. Hij is weliswaar onschadelijk maar hij is ook niet helemaal serieus te nemen. Wie schiet er immers wat op met al dat onbegrijpelijke getob, met al die veel te dikke boeken over het wezen der dingen? Wie zit daarop te wachten? Niemand toch  zeker?”

Uitgangspunt

Volgens Eric is het uitgangspunt bij deze cursus filosofie: laten zien en ervaren dat filosofie over ons dagelijks leven gaat. “Anders zou ook ik niet op zo’n vak zitten wachten”.

De cursus bestaat per thema uit een lezing, een workshop, en een boekbespreking.

Bij de workshop ondernemen de deelnemers activiteiten om de onderwerpen uit de lezing met hun eigen leven te verbinden. Bij de boekbespreking vindt uitwisseling plaats over een filosofisch boek dat zij gelezen hebben.